Yükseköğretimde İş-Aile Çatışmasının Öncülleri

Ayşe Negiş Işık, Erkan Işık, Erdal Hamarta

ÖZ

Bu çalışmada çok boyutlu iş-aile çatışmasının potansiyel öncülleri 828 akademisyen ile incelenmiştir. Bu amaçla, ilgili alan yazında yapılmış meta-analiz çalışmaları temelinde iş-aile çatışmasının öncülleri bireysel/demografik (örn., cinsiyet), iş (örn., iş rolü yükü) ve aile (örn., aile rolü yükü) şeklinde üç temel alanda gruplandırılmıştır. Üç farklı (zaman temelli, gerginlik temelli ve davranış temelli) iş-aile ve aile-iş çatışmasının değerlendirilmesinde Çok boyutlu İş Aile Çatışması Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bireysel ve aile değişkenleri kontrol altına alındıktan sonra iş değişkenleri tüm iş aile çatışması boyutlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Benzer şekilde, bireysel ve iş değişkenleri kontrol altına alındığında, davranış temelli aile iş çatışması dışındaki aile iş çatışması boyutlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bu bulgular temelinde iş aile çatışmasına yönelik yapılacak uygulamalar ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İş aile çatışması, Aile iş çatışması, Öncüller, Yükseköğretim, Akademisyen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6176

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.