Türkiye’deki Üniversitelerde Görev Yapan Bölüm Başkanlarının Akademik Liderlik Sürecindeki Gereksinimlerinin İncelenmesi

Mehmet Şükrü Bellibaş, Gökhan Özaslan, Emine Gümüş, Sedat Gümüş

ÖZ

Dünya genelinde eğitimsel liderlik alanyazınının ağırlıklı olarak K-12 düzeyindeki liderlik uygulamalarına odaklanmasına karşın, yükseköğretimde liderlik araştırmalarına aynı düzeyde yer verilmediği görülmektedir. Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki liderlik araştırmaları için de durum böyledir. Bu eksiklikten hareketle, nitel metodoloji kapsamında tasarlanan bu araştırmanın amacı, bölüm başkanlarının akademik liderlik sürecindeki gereksinimlerini incelemektir. Araştırmada, bölüm başkanlarının farklı akademik liderlik deneyimlerini anlayabilmek için maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir.  Bu çerçevede, çalıştıkları şehir, üniversite türü (devlet ve vakıf), çalışma alanı, cinsiyet ve bölüm başkanlığında hizmet yılı gibi farklı alanlarda çeşitlilik gösteren on altı bölüm başkanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi sonucunda bölüm başkanlarının gereksinimlerine ilişkin şu temalar ortaya çıkmıştır: (a) Personel alımına, parasal ve eğitim programına ilişkin konularda daha fazla otonomi, (b) Daha fazla sayıda akademik ve idari personel, (c) Liderlik eğitimi ve yönetim görevine yönelik oryantasyon programı.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik liderlik, bölüm başkanları, yükseköğretimde liderlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6114

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.