Cilt 40, Sayı 181 (2015)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Algılarına Etkisi: İridoloji Vakası | PDF | | PDF (English) |
Ertan Çetinkaya, Halil Turgut, Mehmet Kürşad Duru
Öğrenciyi Tanıma ve Problem Davranışları Belirlemede Öğrencilerin Çizdikleri Resimleri İnceleme Eğitim Programının Öğretmen Uygulamalarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Meral Melekoğlu, Ayşe Tunç Paftalı, Macid Ayhan Melekoğlu
Türkiye’de Beyin Temelli Öğrenme Çalışmaları: Metodolojik Bir İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Şen, Tarık Başar, İlkay Aşkın, Sevgi Turan
Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Adem Peker
Öğrenci-Merkezli Öğretim Stratejilerinin Kuzey Kıbrıs’taki Okullarda Uygulanması | PDF | | PDF (English) |
Gülen Onurkan Aliusta, Bekir Özer, Adnan Kan
Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Susar Kırmızı
Kuram ve Uygulamada Sınıf Dışı Tarih Öğretimi Algısı: Öğretmen ve Aday Öğretmen Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Aslı Avcı Akçalı
Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Miray Dağyar, Melek Demirel
Okullarda Örgütsel Sinizm ve Güven İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Uğur Akın
Milli Eğitim Bakanlığı’nca Tamamlanmış Avrupa Birliği Eğitim Projeleri’nin Yönetici ve Uzman Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Ünal Akyüz
Okul Öncesi Dönemi Çocuklarına Anadolu’da Yaşamış Nesli Tükenmiş Hayvanların Öğretilmesinde Müze Eğitiminin Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Rukiye Dilli, Seda Bapoğlu Dümenci
Görsel Okuryazarlık, Psikolojik Danışma Ve Fototerapi: Bir Örnek Uygulama | PDF | | PDF (English) |
Makbule Kalı Soyer
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterliklerine Dayalı Gereksinim Çözümlemesi | PDF | | PDF (English) |
Mahir Kalfa
Öğretmen Profesyonelizminin Yordayıcıları Olarak Okul Müdürüne Güven ve Öz Yeterlik | PDF | | PDF (English) |
Serkan Koşar
Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Talip Öztürk
Öğretmen Görüşleri Işığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Değişimi Anlamak | PDF | | PDF (English) |
Selahattin Kaymakcı
Öğrenme Stratejilerini Tekrar Amacıyla Kullanmanın Akademik Başarıya Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Cemal Bıyıklı, Nuri Doğan
Öğretim Tasarımı Dersinde Uygulanan Bilişsel ve Üstbilişsel Strateji Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri | PDF | | PDF (English) |
Sinan Kaya, Ebru Kılıç Çakmak
Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Heyecan Arayışının Aracılık ve Moderatör Rolü | PDF | | PDF (English) |
Eyüp Çelik
Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin Metaforik Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Gülay Aslan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337