Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterliklerine Dayalı Gereksinim Çözümlemesi

Mahir Kalfa

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin görevlerini daha etkin yerine getirebilmek için kendi görüşleri doğrultusunda gereksinim duydukları konuları ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda Mete (2013) tarafından geliştirilen alan yeterliklerinden yararlanılmıştır. Tarama modelindeki bu çalışmada veriler yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerden bir anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların, yeterliklerle ilgili hangi konularda gereksinim hissettikleri sorgulanmıştır. Böylece doğrudan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hedef alınarak eğitim alamayan öğretmenlerin, gereksinim hissettikleri bilgi alanları ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre öğretmenlerin, Mesleki Bilgi Bölümünde “Dil öğretiminde edebiyat ürünlerinden faydalanma”, Mesleki Beceri Bölümünde “Öğrenci beklentilerini karşılayacak öğrenci merkezli, güdüleyici, öğrencilerin dil gelişim düzeyleri, öğrenme biçimleri, öğrenme gereksinimlerine uygun sınıf içi ve dışı etkinlikler”, Mesleki Tutum ve Değerler Bölümünde “Türkçenin doğru kullanılması için gerekli uyarılarda bulunma maddeleri en fazla eğitim gereksinimi duydukları konular” olarak belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yabancı dil, Türkçe öğretimi, Alan yeterlikleri, Gereksinim çözümlemesi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3064

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.