Öğrenci-Merkezli Öğretim Stratejilerinin Kuzey Kıbrıs’taki Okullarda Uygulanması

Gülen Onurkan Aliusta, Bekir Özer, Adnan Kan

ÖZ

Bu araştırma ile öğrenci-merkezli öğretim stratejilerinin Kuzey Kıbrıs’taki liselerde ne ölçüde uygulandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada hem nicel hem de nitel verilerin toplandığı açıklayıcı karma desen uygulanmıştır. Nicel veriler Öğrenci-Merkezli Öğretim Stratejileri Ölçeği’nin (ÖMÖSÖ) genel liselerde görev yapan 309 öğretmene uygulanması ile, nitel veriler ise 33 öğretmenle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, araştırmada elde edilen nicel ve nitel veriler arasında tutarsızlıklar olduğunu ortaya koymuştur. ÖMÖSÖ’den elde edilen veriler öğretim stratejilerinin orta üstü düzeyede uygulandığını ortaya koyarken yapılan görüşmeler geleneksel yöntem ve tekniklerin Kuzey Kıbrıs liselerinde öğretme-öğrenme sürecinde hâlâ egemen olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci-merkezli öğrenme, Öğrenci-merkezli öğretim stratejileri, Öğretme ve öğrenme yöntemleri/teknikleri, Liseler, Kuzey Kıbrıs


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2822

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.