Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Algılarına Etkisi: İridoloji Vakası

Ertan Çetinkaya, Halil Turgut, Mehmet Kürşad Duru

ÖZ

Bilim, sözde-bilim ayrımı bağlamında planlanmış bir sürecin ortaokul öğrencilerinin bilim algılarının gelişimine etkisinin sorgulandığı bu araştırma iridoloji vakası üzerine kurgulanmıştır. Araştırma sürecinde önce iridoloji öğrencilere sunulmuş, örnek uygulamalar yaptırılmış ve sınıf içinde genel anlamda tartışmaya açılmıştır. Devamında vaka sınıfta oluşturulan küçük gruplarda daha kapsamlı biçimde ele alınmış ve grup tartışmaları hazırlanan raporlarla sonlandırılmıştır. Çalışma grubunu 21 ortaokul öğrencisinin oluşturduğu araştırmanın veri kaynaklarını “Bilim Sözde-Bilim Ayrımı Formu” (BSAF) ve grup tartışma raporları oluşturmuş, elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular sözde-bilim bağlamında bilime dair inanışların açık edilebileceğini ve belirli kategorilerde geliştirilebileceğini göstermiştir. Öğrenciler, ampirik sorgulamayı bilimsellik ölçütü olarak kabul etmeye devam etmiş, dış kaynaklı otorite görüşüne vurguyu azaltmış, tutarlılık ve bilim camiası tarafından kabul görme esasına dayalı yaygınlığı ise yeni ölçütler olarak gündeme getirmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin Doğası, Sözde-Bilim, Bilim Algısı, İridoloji


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3127

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.