Cilt 34, Sayı 153 (2009)

MAKALELER

İlköğretim 4. Sınıf Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği | PDF (English) |
Canay Demirhan Iscan, Nuray Senemoğlu
Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitiminin Öğrencilerin Empati Becerileri Üzerindeki Etkileri | PDF (English) |
Abbas Türnüklü, Tarkan Kaçmaz, Selma Gürler, Alper Kalender, Feza Zengin, Burçak Şevkin
Metafor (Benzetme) Yöntemi ile Türkiye ve Almanya Örneklemindeki Katılımcıların Yaratıcı Drama’ya İlişkin Algılarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması | PDF |
H. Ömer Adıgüzel
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yapılandırıcı Fen Öğrenme Ortamı Hakkındaki Algılarının İncelenmesi | PDF (English) |
Kudret Özkal, Ceren Tekkaya, Jale Çakıroğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretim Programının CIPP Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi | PDF (English) |
Hakan Karataş, Seval Fer
Öğrencilerin ve Anne-Babaların Ödeve İlişkin Algıları | PDF (English) |
Adem Sultan Turanlı
Öğretmen Adaylarının “Etkili Öğretmen” Nitelikleri Konusunda Düşünceleri | PDF (English) |
Melek Çakmak
Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal Geliştirmenin Etkileri | PDF |
Tuğba Yanpar Yelken
İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi ve Vizyoner Liderlik | PDF |
Ali Aksu
Anasınıfına Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre Temel İlişkisel Kavram Bilgilerinin İncelenmesi | PDF |
Gülden Uyanık Balat
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve Yeterlik Düzeyleri | PDF |
Bilge Gök, Ali Ekber Şahin
Sorumluluk Kazandırmada Öğretmenler Tarafından Kullanılan Yaptırımların İncelenmesi | PDF |
Alper Yontar, Filiz Yurtal
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF |
Türkan Doğan, Aysel Esen Çoban
Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime İlişkin Karar Alma Süreçlerine Katılımları Üzerine Bir Araştırma | PDF |
Hüseyin Şirin
Şemaya Dayalı Sözlü Matematik Problemi Çözme Stratejisinin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sözlü Problem Çözme Performanslarına Etkisi | PDF |
A. Tuba Tuncer


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337