Öğrencilerin ve Anne-Babaların Ödeve İlişkin Algıları

Adem Sultan Turanlı

ÖZ

Öğrencilerin ve anne-babaların ödeve ilişkin algılarını ve bu algıların farklılık gösterip göstermediğini tespit etmeyi amaçlayan bu betimsel çalışma, 2.-5. sınıflarda okuyan 147 öğrenci ve bunların anne-babalarıyla yürütüldü. Araştırmacı tarafından bir anket geliştirildi ve güvenirliği için test edildi. Bazı maddeler ya tamamen çıkarıldı ya da anlaşılması için yeniden yazıldı. Daha sonra katılımcılardan, ‘evet-hayır’ şeklinde tasarlanmış ikili bir ölçek üzerinde, ödeve ilişkin bazı görüşlere katılıp katılmadıkları soruldu. Sorulara verilen yanıtların sıklık ve yüzdeleri hesaplandı ve ayrıca, öğrenci ve anne-babaların görüşleri arasında farklılıkların olup olmadığını belirlemek için Pearson chi kare istatistiksel yöntem olarak kullanıldı. Öğrenci ve anne-babaların, ödevi faydalı bulmadıkları ve çocukların ödev için harcadığı çabaya değmediğini düşündükleri belirlendi. Ayrıca katılımcılar, öğretmenlerin ödevleri denetleme ve hatalara ilişkin öğrencileri bilgilendirme konusunda beklenileni veremediklerini düşünmektedirler. Diğer yandan, öğrencilerin ve anne-babaların birçok açıdan, birbirlerinden farklı düşündükleri tespit edildi.

ANAHTAR KELİMELER

Ödev, anne-babaların algıları, öğrencilerin algıları, akademik katkı, tutumlar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.