Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal Geliştirmenin Etkileri

Tuğba Yanpar Yelken

ÖZ

Öğretim materyali geliştirme, öğretmen eğitiminde ders içeriğinin zengin bir boyutta sunulmasının öğrenilmesinde rehber olan süreçlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde grupla yaratıcılık temelli materyal geliş- tirmenin öğretmen adaylarının portfolyoları üzerindeki etkisini ve portfolyolarını yordayan değişkenleri tespit etmektir. Bu araştırma 2007- 2008 güz yarıyılında eğitim fakültesi İngilizce öğretmenliği 3. sınıflar üzerinde yapılmıştır. Yarı deneysel olarak yapılan bu araştırmada deney grubunda yaratıcılık temelli grup olarak materyal geliştirme etkinlikleri, kontrol grubunda ise bireysel materyal geliştirme etkinlikleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, portfolyo puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Öğrencilerin portfolyolarını yordayan değişkenler, öğrencilerin geçme notu, başarı son test puanları ve deneysel işlem olmuştur. Deney grubundaki öğretmen adayları grup olarak çalışmanın, beyin fırtınası yapmanın ve materyal geliştirmenin yaratıcılıklarını geliştirdiğini vurgulamışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcılık, öğretim materyali geliştirme, grup çalışmaları, portfolyo, oluşturmacılık

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.