Cilt 35, Sayı 155 (2010)

MAKALELER

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğretmenlik Mesleğine ve Programa İlişkin Görüşlere Etkisi | PDF |
Mediha Sarı
Fen Başarısı ile İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS-R Türkiye Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi | PDF |
Bilge Uzun, Tuncay Öğretmen
Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Katılımcı Görüşleri | PDF |
İlke Önal Çalışkan, Tülay Üstündağ
Yaparak Yazarak Bilim Öğrenimi-YYBÖ Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen Akademik Başarısına ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi | PDF |
Murat Günel, Esra Kabataş Memiş, Erdoğan Büyükkasap
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Derslerine Öğretim Elemanı Bakışı: Ege Üniversitesi Örneği | PDF |
Gülsen Ünver, Nilay T. Bümen, Makbule Başbay
Akran Öğretimi ve Mikro Öğretimin Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretme Becerilerine Etkileri | PDF (English) |
Ahmet İlhan Şen
Öğretim Elemanı Coşkusunun Üniversite Öğrencilerinin Başarı Güdüsü Düzeyleri Üzerindeki Etkisi | PDF (English) |
Davut Hotaman, Fulya Yüksel-Şahin
Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması | PDF |
Kamil İşeri, Emre Ünal
Vakıf Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri, Öğrenci Profili: Üniversite Yönetimine Öneriler | PDF (English) |
Özge Hacıfazlıoğlu, Nesrin Özdemir
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik, Matematik Öğretmenleri ve Matematikçiler Hakkındaki İnançları | PDF |
Zülbiye Toluk Uçar, Mutlu Pişkin, Elif Nur Akkaş, Dijle Taşçı
Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji Çalışmalarına Yönelik Tutumları | PDF |
Hikmet Sürmeli, Fatma Şahin
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Okul Aile İşbirliği Hakkında Öğretmenler ve Ailelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi | PDF (English) |
Havise Çakmak Güleç, Salih Zeki Genç


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337