Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Okul Aile İşbirliği Hakkında Öğretmenler ve Ailelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Havise Çakmak Güleç, Salih Zeki Genç

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitimde, okul-aile işbirliği hakkında aile ve ailelerin görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya, Çanakkale merkezde bulunan ve 9 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 35 öğretmen ile 180 ebeveyn alınmıştır. Verileri toplamak amacıyla, özellikle bu çalışma için bir anket formu geliştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan anketin Cronbach Alpha’sı öğretmen anketi için 0.82 ,ebeveyn anketi için de 0.76 olarak bulunmuştur. Veriler analiz edilmiş, frekans ve yüzdeleri dikkate alınarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, okul-aile toplantılarının düzenli olarak yapıldığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, okul-aile ilişkisi, okul-aile işbirliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.