Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğretmenlik Mesleğine ve Programa İlişkin Görüşlere Etkisi

Mediha Sarı

ÖZ

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının (OAÖTYLP) başlangıcından sonuna öğretmenlik mesleğine ve programın kendisine yönelik görüşlerinde oluşan değişimi incelemektir. Araştırma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi OAÖTYLP’sine kayıtlı 141 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen anketler kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler kullanılmış, nitel veriler üzerinde içerik analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini severek yapacaklarına ve öğretmenliğin ciddi eğitim gerektiren bir meslek olduğuna dair düşüncelerinin programın başında ve sonunda genel olarak olumlu yönde olduğu, ancak bazı öğretmen adaylarının görüşlerinin programın sonunda olumsuz yönde değiştiği; öğretmen adaylarının OAÖTYLP’nin kendilerini öğretmenlik bilgi, beceri ve değerleriyle donatabileceğine dair görüşlerinde, programın sonunda olumlu yönde bazı değişmelerin yanı sıra olumsuz yönde de bazı değişmeler gerçekleştiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (OAÖTYLP), öğretmen adayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.