İlköğretim Öğrencilerinin Matematik, Matematik Öğretmenleri ve Matematikçiler Hakkındaki İnançları

Zülbiye Toluk Uçar, Mutlu Pişkin, Elif Nur Akkaş, Dijle Taşçı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin matematik hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya bir dershaneye giden on dokuz 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerle yaklaşık 40 dakika süren görüşmeler yapılmış ve görüşmelerde hayallerindeki matematikçinin resmini çizmeleri istenmiştir. Analizler öğrencilerin, matematiği çoğunlukla hesaplama, sayılar ve işlemler olarak yorumladığını göstermiştir. Öğrenciler problem çözmeyi test sorusu çözmek, matematikte başarılı olmayı ise hızlı ve doğru hesap yapma olarak yorumlamışlardır. Benzer şekilde matematikte başarı için zeki olmanın yeterli olduğunu ve matematikçilerin genelde sayılarla uğraşan, sosyal olmayan, yalnız, içe kapanık, sessiz ve sinirli insanlar olduğunu ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematiksel inançlar, ilköğretim, matematik öğretmeni, matematikçi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.