Vakıf Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri, Öğrenci Profili: Üniversite Yönetimine Öneriler

Özge Hacıfazlıoğlu, Nesrin Özdemir

ÖZ

Son yıllarda vakıf üniversitelerinin sayısında göze çarpan artışla beraber, bu kurumların kalitesine ilişkin akademik tartışmalar da sürekli gündemde yer almaktadır. Bunun yanında, vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin profilinin ne olduğu, beklentileri ve bu beklentilerinin ne derecede karşılandığına ilişkin ampirik çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın genel amacı, vakıf üniversiteleri öğrencilerinin üniversiteye bakışlarını, beklentilerini ve bu beklentilerin karşılanma düzeyini belirlemektir. Araştırma bulguları 3 yıl süren kapsamlı bir projeden sunulmuştur***. Araştırmada, öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacına uygun genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, ölçme aracının uygulanması yoluyla elde edilmiştir. İstanbul’daki 5 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 881 öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin, öğrenci destek hizmetlerine yönelik beklentilerine ilişkin bulgulara yer verilip, üniversite yöneticilerine öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, yükseköğretim yönetimi, vakıf üniversiteleri, öğrenci beklentileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.