Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Derslerine Öğretim Elemanı Bakışı: Ege Üniversitesi Örneği

Gülsen Ünver, Nilay T. Bümen, Makbule Başbay

ÖZ

Bu makalenin amacı, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki (OAÖTYLP) derslere ilişkin öğretim elemanı görüşlerini sunmaktır. Programdaki her ders için (n=14) her dönemin sonunda ilgili dersi veren tüm öğretim elemanları ile – toplam 47 kişi - yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi yapılmıştır. Kuramsal ve uygulamalı dersler için iki ayrı görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, derslerin yürütülüşüne ilişkin ayrıntılı bilgi vermektedir. Bunun yanında derslerin çoğunda hedef belirleme çalışmalarının yapılmaması, içeriklerde binişiklikler olması, ders işleme ve fiziksel olanaklar konusundaki sorunlar, ölçme ve değerlendirme güçlükleri ile öğrencilerin ders geçme başarısını gösteremediği halde geçebilmeleri ve öğretim elemanlarının sorunları için bir muhatap bulamamaları dikkat çeken bulgulardır. Sonuçlar, öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda OAÖTYLP’deki derslerin etkili bir şekilde yürütülemediğini ve acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme, ortaöğretime öğretmen yetiştirme, program değerlendirme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.