Akran Öğretimi ve Mikro Öğretimin Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretme Becerilerine Etkileri

Ahmet İlhan Şen

ÖZ

Bu çalışmada, akran öğretimi ve mikro öğretim yönteminin fizik öğretmen adaylarının öğretme becerileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.Akran ve mikro öğretim uygulamaları 2005– 2006 ve 2006–2007 akademik yıllarında 39 katılımcıdan oluşan grupta uygulanmıştır. Veriler, bu çalışma için geliştirilmiş “Öğretmen Performansı Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, akran ve mikro öğretim yönteminin fizik öğretmen adaylarının öğretme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Mikro öğretim, akran öğretimi, öğretme becerileri, öğretmen adayları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.