Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji Çalışmalarına Yönelik Tutumları

Hikmet Sürmeli, Fatma Şahin

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına karşı olan tutumlarının araştırılmasıdır. Biyoteknolojik uygulamalara yönelik tutumlarını değerlendirmek üzere 222 üniversite öğrencisine bir biyoteknoloji tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçek değerlendirmesi sonucunda, öğrencilerin biyoteknolojik çalışmalara karşı tutumlarının çeşitlilik gösterdiğini ve konuya bağlı olduğu belirlenmiştir. Buna göre, mikroorganizmaların modifikasyonu onaylanırken insan ve hayvan gıdası için mikroorganizmalarda genetik modifikasyon daha az onaylandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, bitki ve hayvanlarda genetik modifikasyonunun literatürde yer alan araştırmalara göre daha az onaylandığı bulunmuştur. Fakülteler açısından ölçek sonucunda istatistiksel olarak belirgin farklılıklar bulunmuş, biyoloji bölümü öğrencilerinin fen bilgisi ve tıp fakültesi öğrencilerine göre biyoteknolojik çalışmalarda daha destekleyici oldukları belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci tutumları, üniversite öğrencileri, biyoteknoloji

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.