Cilt 46, Sayı 206 (2021)

MAKALELER

Öğretim Kalitesinin Matematik Okuryazarlığı Performansına Etkilerinin Öğrencilerin Bakış Açısından Modellenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneklemi | PDF | | PDF (English) |
Murat Genç, Özgür Murat Çolakoğlu
Türkiye'nin Problem Çözen Çocuğu: Matematik Eğitiminin Kültürel Alanlarının Tarihsel Bir Analizi | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Yolcu
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Oluşumları Gerçekleştirmelerine Yönelik Tasarlanan Bir Öğrenme Yörüngesinde Bilişsel Süreçlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Deniz, Tangül Kabael
Özel Yetenekli Öğrencilerin Akademik Benlik Algıları Üzerinde Büyük Balık-Küçük Gölet Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Tokmak, Uğur Sak, Yavuz Akbulut
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
İpek Derman, Nuray Senemoğlu
Açık Hava Oyunları Üzerine Kültürlerarası Bir Çalışma: Öğretmenlerin İnanç ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Fatma Yalçın, Feyza Tantekin Erden
Etkileşimli Okumanın Okuma Motivasyonuna Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ergün Yurtbakan, Özge Erdoğan, Tolga Erdoğan
Ses Temelli İlk Okuma Yazma Eğitiminde <ğ> nin Öğretimiyle İlgili Yaşanan Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Ali Bahar
Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Kaynaklı Eğitim Araştırmalarının Genel Görünümü: Bibliyometrik Analiz | PDF | | PDF (English) |
Deniz Gülmez, İrem Özteke, Sedat Gümüş
Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliği ile Öğretmenlerin Özyeterliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Osman Tayyar Çelik, Necdet Konan
Okullara Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Yönetici Görüşleri: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Şenol Sezer, Gamzegül Engin
4-6-8 Yaş Grubundaki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Normlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Akıl Yürütme Esneklikleri | PDF | | PDF (English) |
Rabia Özen Uyar, Yaşare Aktaş Arnas
Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Songül Yasemin Özgün, Betül Özkul, Ezgi Oral, İlgi Şemin
Beden Eğitimine Yönelik Tutumun Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Öğretmen Geribildirimi | PDF | | PDF (English) |
Sonnur Küçük Kılıç
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğretmeni Olmak: Öğretmenlerin Okul Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Semra Demir Başaran
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Düşünce ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Beyza Bayram, Mustafa Öztürk
Sosyal Bilgiler Dersinde REACT Stratejisine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Alaattin Arıkan, Elif Aladağ
Disiplinler Ötesi Sorgulama Programı Tasarlamanın Bazı Değişkenler Açısından Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri: Uluslararası Bakalorya Örneği | PDF | | PDF (English) |
Burcu Gürkan
Ergenlerde Utangaçlığa Bütünleştirici Grupla Psikolojik Danışma Müdahale Programı: Pozitif ve Patoloji Odaklı (Çift-Faktör Modeli) Müdahalelerin Birleştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Eryılmaz, Fatma Altınsoy
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan Çocukların Ebeveynlerinin Tükenmişlik Düzeyi ile OSB Semptom Düzeyi ve Aile Gereksinimleri Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Avşar Ardıç, Seray Olçay


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337