Açık Hava Oyunları Üzerine Kültürlerarası Bir Çalışma: Öğretmenlerin İnanç ve Uygulamaları

Fatma Yalçın, Feyza Tantekin Erden

ÖZ

Bu çoklu durum çalışmasının amacı Türk ve Finli öğretmenlerin açık hava oyunlarına ilişkin inanç ve uygulamalarını incelemektir. Katılımcılar yedi Türk ve yedi Finli okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Veriler, öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve öğretmenlerin açık hava oyun uygulamalarının gözlemlerinden elde edilmiştir. İki grup öğretmen arasındaki temel farkın açık hava oyunlarına ilişkin engellerle ve açık hava oyun uygulamalarıyla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türk öğretmenler açık hava oyunlarını uygulamak için birçok engelle karşılaştıklarını belirtirken, Finli öğretmenler böyle bir engelden bahsetmemişlerdir. Bu nedenle, Finli öğretmenler her mevsim düzenli olarak, Türk öğretmenler ise güzel havalarda açık hava oyunlarını uygulamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Erken çocukluk eğitimi, Açık hava oyunları, Açık havada öğrenme, Kültürler arası çalışma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9640

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.