Ergenlerde Utangaçlığa Bütünleştirici Grupla Psikolojik Danışma Müdahale Programı: Pozitif ve Patoloji Odaklı (Çift-Faktör Modeli) Müdahalelerin Birleştirilmesi

Ali Eryılmaz, Fatma Altınsoy

ÖZ

Bu çalışma, bütünleştirici grupla psikolojik danışma müdahale programının utangaçlık üzerindeki etkililiğini incelemektedir. Çalışma, 14-16 yaş aralığında bulunan orta öğretim öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel ve nitel yöntemin bir arada kullanıldığı iç-içe karma yöntemler deseninde yürütülmüş olup utangaçlığa müdahale programı 90’ar dakikalık toplam 11 oturumu kapsamaktadır. Programın etkililiğini ölçmek amacıyla Utangaçlık Ölçeği kullanılmış, bunun yanı sıra program nitel açıdan da değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (ANOVA) ve Mann Whitney U Testinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre ergenler sadece utangaçlığın üstesinden gelmekle kalmayıp aynı zamanda kendilik algısında ve yaşama katılım alanlarında olumlu değişimler de elde etmişlerdir. Çalışma, ergenlerin utangaçlıklarına müdahalede geliştirilen programın etkili olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Utangaçlık, Bütünleştirici müdahale programı, Pozitif odaklı müdahale, Patoloji odaklı müdahale, Çift faktör modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.8226

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.