Cilt 39, Sayı 172 (2014)

Geniş Ölçekli Test Uygulamaları Özel Sayısı

EDİTÖRDEN

Preface to the Special Issue | PDF |
Selda Yıldırım

MAKALELER

Test Teorisi: Bazı Temel Kavramlar | PDF (English) |
Norman Verhelst
Dört Uluslararası Bölgede Matematik Alanında Cinsiyete Göre Farklı İşleyen Maddeler | PDF (English) |
Juliette Lyons-Thomas, Dallie (Debra) Sandilands, Kadriye Ercikan
TIMSS Matematik Test Sonuçlarının Amerika ve Türkiye Arasında Karşılaştırılabilirliği | PDF (English) |
Rubab G. Arım, Kadriye Ercikan
Genelleştirilmiş Farklı İşleyen Madde Analiz Yöntemi Olarak Profil Analizi | PDF (English) |
Hüseyin Hüsnü Yıldırım, Selda Yıldırım, Norman Verhelst
BILOG-MG ile Empirik Bir Dikey Ölçekleme Çalışmasından Bulgular | PDF (English) |
Hüseyin Hüsnü Yıldırım
LYS Başarılarına Göre Okul Performanslarının Eğitsel Veri Madenciliği Teknikleriyle İncelenmesi: 2011 İstanbul Örneği | PDF |
Ömer Bilen, Davut Hotaman, Öyküm Esra Aşkın, Ali Hakan Büyüklü
Öğrenci Katılımı ve TIMSS 2011 Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Sınıflara Göre Karşılaştırılması | PDF (English) |
Nurcan Kahraman
Türkiye'de Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Öğrenci ve Sınıf Faktörlerinin Çok Düzeyli Etkileri | PDF (English) |
Mehmet İkbal Yetişir
Öğretmen Niteliklerinin TIMSS 2011 Fen Başarısına Çok Düzeyli Etkileri | PDF |
Hakan Yavuz Atar
Soru Zorluk Derecelerinin Fen Öğretmenlerinin Özelliklerine ve Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF (English) |
Eren Ceylan
TIMSS 2011’de Öğrenci ve Okul Faktörlerinin Matematik Başarısına Etkisi | PDF (English) |
Gözde Akyüz
Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavında Öğrenci ve Okul Özelliklerinin Türkçe Başarısı ile İlişkisi | PDF |
Meltem Acar Güvendir


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337