Dört Uluslararası Bölgede Matematik Alanında Cinsiyete Göre Farklı İşleyen Maddeler

Juliette Lyons-Thomas, Dallie (Debra) Sandilands, Kadriye Ercikan

ÖZ

Yapılan çalışmalar hem erkeklerin kızlara göre matematikte daha avantajlı olduğunu, hem de madde türlerine göre matematik performansında cinsiyete göre farklılıkların olduğunu göstermiştir. Bu geçmiş çalışmaların çoğunda cinsiyet farklılıkları sadece bir kültürel grupta incelenmiştir. Bu çalışmada ise, cinsiyete göre farklı işleyen maddeler geniş ölçekli uluslararası uygulamalara katılan dört farklı bölgede incelemektedir: Kanada, Çin (Şanghay), Finlandiya ve Türkiye. Her bir bölgeye ait bulgular daha önceki araştırmaların sonuçlarını desteklemektedir: genel olarak, çoktan seçmeli soruların erkekler lehine, cevabın yazılmasını gerektiren türdeki soruların ise kızlar lehine çalıştığı görülmüştür. Bölgeler arasında, kızların lehine işleyen soru oranının erkeklerin lehine işleyen soru oranına yakın olduğu, cinsiyete göre farklı işleyen madde sayısının ise en fazla Finlandiya’da olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Farklı işleyen madde analizi, cinsiyet, uluslararası testler, matematik performansı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.