TIMSS 2011’de Öğrenci ve Okul Faktörlerinin Matematik Başarısına Etkisi

Gözde Akyüz

ÖZ

Çalışmanın amacı, TIMSS 2011 verilerini kullanarak Türkiye, Singapur, ABD ve Finlandiya’daki 8. sınıf öğrencilerinin, öğrenci ve okul düzeylerindeki özelliklerinin matematik başarısına etkisini karşılaştırmaktır. Çok düzeyli istatistiksel analizin yapıldığı çalışmada elde edilen bulgulara göre öğrenci düzeyinde öğrencilerin matematik özgüvenleri ve evdeki eğitimsel kaynaklar ile okul düzeyinde okulun öğrencilerin ekonomik düzeylerine göre yapısı değişkeni tüm ülkelerde öğrenci başarısını pozitif yönde anlamlı etkilemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması, matematik başarısı, okul faktörleri, öğrenci faktörleri, çok düzeyli istatistiksel analiz

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.