Test Teorisi: Bazı Temel Kavramlar

Norman Verhelst

ÖZ

Bu makalede klasik ve modern test kuramlarındaki temel kavramlar tartışılmaktadır. Klasik test kuramı bağlamında gözlenen ve gerçek puan, gözlenen puanların güvenirliği ve madde indisleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu indislerin genel olarak nasıl yorumlandığıyla ilgili bilgiler verilerek muhtemel bazı yanılgılara dikkat çekilmiştir. Madde tepki kuramı bağlamında ise temel olarak lojistik modeller üzerinde durulmuştur; kullanılan ölçme modelinin uygunluğuna karar verirken göz önünde bulundurulması gereken pratik bilgiler de ayrıca ele alınmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Klasik test kuramı, madde tepki kuramı, güvenirlik, parametre kestirimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.