Genelleştirilmiş Farklı İşleyen Madde Analiz Yöntemi Olarak Profil Analizi

Hüseyin Hüsnü Yıldırım, Selda Yıldırım, Norman Verhelst

ÖZ

Bu çalışma, bir testte farklı işleyen soruları belirlemek üzere, profil analizine dayanan yeni bir metodu (PADIF) tanıtmakta ve bir örnek üzerinde işe yararlılığını incelemektedir. Bu genelleştirilmiş metodun klasik yöntemlerden iki önemli farkı analizlerin soru değil soru grupları üzerinde yürütülmesi ve sonuçların belirli bir öğrenci grubundaki bütünsel etkisinin görülebileceği şekilde bir araya getirilebilmesidir. Çalışmada 169213 öğrenciden elde edilen Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı (PISA) 2003 Matematik Test verisi kullanılmıştır. Sonuçlar ülkeler bazında bir araya getirilmiştir. Elde edilen bulgular bu alandaki literatürle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonuçlar PADIF’in uluslararası çalışmalarda gözden kaçan değerli bilgileri açığa çıkarmada ümit verici yeni bir metot olabileceğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Profil analizi, Rasch analizi, Farklı işleyen madde analizi, PISA-2003 matematik testi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.