TIMSS Matematik Test Sonuçlarının Amerika ve Türkiye Arasında Karşılaştırılabilirliği

Rubab G. Arım, Kadriye Ercikan

ÖZ

Bu çalışmada, Amerika ve Türkiye’de elde edilen 1999 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması matematik test sonuçlarının ne ölçüde karşılaştırılabilir olduğu ele alınmıştır. Ölçme değişmezliği farklı işleyen madde analizleri ve açıklayıcı faktör analizleriyle incelenmiştir. Bu düzeyde görülen farklılıkların puanlama ölçeğine etkisi ise test karakteristik eğrileri karşılaştırılarak incelenmiştir. Matematik testindeki maddelerin yaklaşık %23’ünün bu iki ülke arasında farklı işlediği belirlenmiştir. Diğer yandan faktör analiz sonuçları testlerin yapıları arasında da farklılık olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, iki farklı dildeki testlere ait test karakteristik eğrileri incelendiğinde bu farklılıkların puanlama ölçeğine etkisinin oldukça düşük olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

TIMSS, ölçme karşılaştırılabilirliği, uyarlama etkisi, farklı işleyen madde analizi, test karakteristik eğrileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.