Soru Zorluk Derecelerinin Fen Öğretmenlerinin Özelliklerine ve Fen Öğretimi Hakkındaki Görüşlerine Göre İncelenmesi

Eren Ceylan

ÖZ

Fen Öğretmenlerinin fen öğretimindeki rolü yadsınamayacak kadar büyük olduğundan, bu çalışma TIMSS 2011’ de bulunan sekizinci sınıf fen sorularının ortalama zorluk derecelerinin fen öğretmenlerinin özelliklerine ve fen öğretimi hakkındaki görüşlerine göre oluşturulan öğrenci gruplarına göre hesaplanmasını amaçlamıştır. Sonuçlara göre, fen alanlarından mezun öğretmenlerin öğrencilerinin bulunduğu grupta, fen sorularının fen eğitimi alanından mezun öğretmenlerinin öğrencilerinin bulunduğu gruba göre daha fazla öğrenci tarafından cevaplandığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, fen derslerinin çoğunda, öğrencilerini fen ile ilişkilendiren etkinlikler seçen öğretmenlerin öğrencilerinin bulunduğu grupta, fen derslerinin sadece bazılarında öğrencileri fen ile ilişkilendiren etkinlikler seçen öğretmenlerin bulunduğu gruba göre fen soruları daha az öğrenci tarafından doğru cevaplanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

TIMSS 2011, fen madde güçlüğü, fen öğretmenlerinin özellikleri, fen sınıflarında öğrenme ortamı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.