Cilt 25, Sayı 117 (2000)

MAKALELER

Mikro Öğretim Dersinde Kritik Düşünmenin Eleştiri Becerisini Geliştirme Etkisi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği) | PDF |
Nuriye Semerci
Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Becerilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları ve Beklentileri | PDF |
Abdurrahman Tanrıöğren
İlköğretim Okul Yöneticilerinin 21.Yüzyıl İçin Örgütsel Vizyonları | PDF |
Ş. Şule Erçetin
Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıf Yönetim Davranışları | PDF |
Adem Turanlı, Ali Yıldırım
Önlisans Öğrencilerinin Kimya Dersinde Uygulanan Aktif Eğitim Yöntemleri | PDF |
Nihal Sökmen
Seçilmiş Devlet Liselerinde ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme Süreçlerinin Nitel Bir Değerlendirmesi | PDF |
Ali Ekber Şahin
Zaman Yönetimi | PDF |
Abidin Dağlı
Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Eğitiminin Akademik Başarı, Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi | PDF |
Güzin Subaşı
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Toplu Öğretim Uygulaması | PDF |
Güneş Salı, Mehmet Arslan
Nitel Verilerin İçerik Analizi : Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Bir Durum Çalışmasından Bir Örnek | PDF |
Ayşe Baş Collins, Ali Yıldırım


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337