Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Eğitiminin Akademik Başarı, Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi

Güzin Subaşı

ÖZ

Bu araştırma verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisini sınamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan üç gruptan biri kontrol grubu, diğer iki deney grubu da, verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin verildiği ve süreç boyunca dönüt-düzeltme işleminin uygulandığı deney I grubu, sadece verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin verildiği deney II grubu olarak belirlenmiştir. Üç gruba da işleme başlamadan önce ve sonra erişi testi, akademik benlik kavramı envanteri ve çalışma davranışları envanteri uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin akademik benlik kavramlarında anlamlı fark çıkmamasına karşıtı akademik başarılarına ilişkin farklılık deney grupları lehine çıkmıştır. Çalışma davranışları açısından ise kontrol ve deney grupları arasında "çalışmaya başlama ve sürdürme" davranışında fark anlamlı bulunmamış, "bilinçli çalışma ve öğrendiğini kullanma" davranışları açısından deney gruplan lehine fark anlamlı, "okuma alışkanlıkları ve teknikleri" davranışlarında da deney I grubu, deney II ve kontrol grubundan anlamlı olarak farklı bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.