Mikro Öğretim Dersinde Kritik Düşünmenin Eleştiri Becerisini Geliştirme Etkisi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)

Nuriye Semerci

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Mikro Öğretim Dersinde eleştiri yapma becerisinin geliştirilmesinde kritik düşünmenin etkisini belirlemektir. Araştırma deneysel bir çalışmadır.Araştırmanın sonucunda elde edilen en önemli bulgu, kritik düşünme ile eleştiri yapma becerisi arasında r= .54 düzeyinde bir ilişkinin bulunmasıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.