Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Becerilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları ve Beklentileri

Abdurrahman Tanrıöğren

ÖZ

Eğitim yöneticilerinin yönetsel becerileri eğitim alanında önemli tartışmalara neden olmuş ve konu üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Okul yöneticilerinin yönetsel kapasitelerini ve becerilerini geliştirme doğrultusunda çeşitli programlar tasarlanmıştır. Bu araştırmada, orta dereceli okul yöneticilerinin halen sahip oldukları ve sahip olmaları gereken beceriler, yönetici ve öğretmenlerin algıları ve beklentileri doğrultusunda belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Yönetsel Beceri Envanteri (YBE) ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, tüm deneklerin mevcut yönetici becerilerine ilişkin algılarının oldukça düşük, beklentilerinin ise oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.