Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Toplu Öğretim Uygulaması

Güneş Salı, Mehmet Arslan

ÖZ

Bu araştırmada Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemine toplu öğretim sisteminin girmesiyle uygulamada görülen gelişmeler, karşılaşılan güçlükler ve aksaklıklar irdelenmiştir. Bu amaçla; 1. 1926 öncesi ilkokul programlarının genel görünümü, 2. 1926, 1936, 1948 ve 1968 ilkokul programlarında toplu öğretimin görünümü, bu programlarda ders programı, ders süresi, hedefler, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve aksaklıklar, 3. Toplu öğretimin halen yürürlükte olan ilköğretim programlarındaki uygulaması şeklinde belirlenen alt problemlere betimsel yöntemle cevap aranmıştır. Araştırmayla ilgili veriler belgesel tarama yapılarak elde edilmiş ve kronolojik bir biçimde değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplu Öğretim, İlkokul Programları, İlköğretimde Toplu Öğretim, Türk Eğitim Sistemi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.