İlköğretim Okul Yöneticilerinin 21.Yüzyıl İçin Örgütsel Vizyonları

Ş. Şule Erçetin

ÖZ

Bu araştırma yazarın ilköğretim okulu yöneticilerinin vizyon geliştirme ve vizyoner liderlik özelliklerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği ardışık araştırmalardan üçüncüsüdür. Çalışmanın bulguları Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilköğretim okulları için geçerlidir. Okul yöneticilerinden okullarının a) beğendikleri, beğenmedikleri beş özelliği, b) okulun işleyişine etki eden iç ve dış engelleri, c) havasını, d) ideallerindeki okulu tanımlamaları istenmiştir. Okul yöneticilerinin okullarını benzer biçimde algıladıkları anlaşılmıştır. Yöneticiler yetişmiş yönetici kadrosu olan, yerinden yönetilen, siyasi baskıların olmadığı, çağdaş programıyla kaliteli eğitim veren, ekonomik ve fiziksel sorunları çözülmüş, disiplinli, ilgili ve katılımcı velileri olan bir okulu ideal olarak tanımlamışlardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.