Zaman Yönetimi

Abidin Dağlı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan müdürlerin, zaman yönetimine ilişkin algılarını saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki 52 ilköğretim okulunda görevli müdür, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim okullarında görevli müdürlerin "zamanı iyi kullanma ile ilgili kurallar" boyutunda en yüksek düzeyde gösterdikleri davranışlar arasında yöneticilerin maiyetinde çalışanlara kendileri ile görüşmeleri için "hemen hemen her zaman" derecede belirli bir zaman ayırdıkları davranışı gelmektedir. "Zaman tuzakları" boyutunda ise, en yüksek düzeyde gösterdikleri davranışlar arasında ziyaretçiler (misafirler) en büyük zaman tuzağı olarak algılandığı halde, her gelen ziyaretçiye "hemen hemen her zaman" derecede kapılarının açık olduğu davranışı gelmektedir. Okul müdürlerinin algılarına göre, mesai saatleri içerisinde rahatsız edilmeden çalışabildikleri en fazla şiire de % 41.7 oram ile 30 dakika gelmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.