Nitel Verilerin İçerik Analizi : Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Bir Durum Çalışmasından Bir Örnek

Ayşe Baş Collins, Ali Yıldırım

ÖZ

Bu makale, özel bir lisedeki okul-içi öğretmen performansının değerlendirilmesi ile ilgili bir araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde kullanılan içerik analizi sürecini tanımlamaktadır. Bu süreç, amaca ve elde edilen verilerin özelliğine göre çeşitli nitel araştırmalarda farklı biçimlerde işleyebilir. Bu makalede sunulan veri analiz sürecinde temel amaç, nitel verilerde ortaya çıkan temel kavram ve olayları tespit etmek, verileri şekillendiren tema ve yönelimleri belirlemek ve bu çerçevede araştırma bulgularını anlamlı bir biçimde organize etmek ve sunmaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.