Önlisans Öğrencilerinin Kimya Dersinde Uygulanan Aktif Eğitim Yöntemleri

Nihal Sökmen

ÖZ

Bu çalışmada, öğrencinin geleneksel eğitim yöntemlerine göre daha katılımcı olmasını sağlayan aktif eğitim yöntemleri anlatılmış ve bir dersin konu planının nasıl yapılması gerektiği, bu yöntemlerin konu planı içinde (Konunun girişi: oyunlaştırma, ilginç bir sınav, deney, demonstrasyon, beyin fırtınası. Konunun işlenişi: grup çalışması, vaka çalışması, kavram haritası, oyunlaştırma, laboratuvar uygulamaları. Konunun özeti: soru-yanıt, grup yarışması, bulmaca, kavram haritası hazırlanması) nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgi verilmiş ve örnekler sunulmuştur. Bu eğitim yöntemlerinden bazıları önlisans öğrencilerinin kimya dersinde uygulanmış, yöntemlerin değerlendirilmesi öğrencilerin kimya dersine karşı tutumları ve geri bildirimlerinden yararlanılarak yapılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.