Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıf Yönetim Davranışları

Adem Turanlı, Ali Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, İngilizce öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarına ilişkin beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sımfi'nda İngilizce öğrenen öğrencilerden 161'ine "Tercih Edilen Öğretmenin Sınıf Yönetimi Davranışları Anketi" dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket, duygusal, öğretim ve yönetim boyutu başlığı altında toplam 32 madde içermiştir. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, dil öğretim sınıflarında, öğrencilerin öğretmenlerinden beklediği birtakım sınıf yönetimi davranışını ortaya koymuştur. Bu çalışma belirli davranışların, öğretmenlerden daha sıklıkta beklendiğini göstermiş ve bu davranışların, öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olmalarına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Son olarak, araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf Yönetimi, Öğretmen Davranışları, Öğrenci Beklentileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.