Cilt 33, Sayı 149 (2008)

MAKALELER

Öğrenenlerin Bireysel Öğrenme Görevleri ile Zihinsel Becerileri ve Bilişsel Faaliyet Hızları Arasındaki İlişki | PDF |
Alper Başbay 3-17
Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Yaklaşımları ve Uygulamaları | PDF |
Nergiz Nazlıçiçek, Füsun Akarsu 18-29
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri | PDF |
Yüksel Göktaş, Zahide Yıldırım, Soner Yıldırım 30-50
Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerin Benlik Bilinci ve Kendini Değerlendirme Düzeylerinin Akademik Başarı ile İlişkisi | PDF |
Saba Yalçın, Sibel Erkal İlhan 51-61
Japon Ders Araştırması: Türkiye’de İşler mi? | PDF |
Ali Eraslan 62-67
Üniversite Öğrencilerinde Öğretmene İlişkin Algıların ve Öğrenci Özelliklerinin Kopya Çekme Davranışlarıyla İlişkisi | PDF |
Sevgi Özgüngör 68-79
Bank Street Yaklaşımının (Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı) İlkeler, Program ve Eğitimci Açısından İncelenmesi | PDF |
Pınar Bayhan, Saniye Bencik 80-88
Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Görüşleri | PDF |
Yasemin Temizöz, S. Aslı Özgün Koca 89-103
Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına ve Yansıtmalarına Etkisi | PDF |
Şükran Tok 104-117
Öğretmen ve Öğrencilerin İdeal Öğretmen Hakkındaki Görüşleri | PDF |
Sibel Telli, Perry den Brok, Jale Çakıroğlu 118-129


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337