Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Görüşleri

Yasemin Temizöz, S. Aslı Özgün Koca

ÖZ

Tabakalı eş-olasılıklı örnekleme yöntemi ile seçilen Ankara İli’ndeki 14 ilköğretim okulundan 25 ikinci kademe matematik öğretmeni ile yürütülen bu araştırmada, matematik öğretmenlerinin, derslerinde kullandıkları öğretim yöntemleri/yaklaşımları incelenmiş ve buluş yoluyla öğrenmeyi esas alan öğretme yaklaşımının matematik öğretiminde uygulanması konusundaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, ilköğretim matematik öğretmenleri ile yapılan ikili görüşmeler, ders gözlemleri ve öğretmenlerden alınan ders planları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan matematik öğretmenlerinin birçoğunun, gerek ders planlarında, gerekse derslerinde genellikle geleneksel öğretim yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin birçoğunun, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının, görerek ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayacağını düşündükleri; fakat sürenin yetersiz olması, öğretim programının yoğun olması gibi nedenlerden dolayı, buluş yoluyla öğrenmeyi esas alan öğretme yaklaşımının ülkemizde uygulanabilir olmadığı görüşünde oldukları tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

Öğretme yaklaşımı, buluş yoluyla öğrenme, matematik öğretimi, öğretmen görüşleri, matematik öğretmenleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.