Öğretmen ve Öğrencilerin İdeal Öğretmen Hakkındaki Görüşleri

Sibel Telli, Perry den Brok, Jale Çakıroğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ideal Türk öğretmenin özelliklerini kişiler arası davranışlar açısından değerlendirmektir. Çalışmaya, Bursa’da bir lisede görev yapan farklı branşlardan 21 öğretmen ve 9 şubede öğrenim görmekte olan 276 öğrenci (9-11 sınıf) katılmıştır. Katılımcılar “İdeal bir öğretmenin özellikleri neler olmalı/olmamalı?” açık uçlu sorularını cevaplandırdılar. Kişilerarası Öğretmen Davranışları Modeli’ne (MITB) ve modelin iki ana (Etki-Yakınlık) boyutuna göre düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanarak; bu gruptan rastgele seçilen 5 öğretmen ve 17 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Öğretmen ve öğrenciler ideal öğretmeni, öğrencileri motive eden, onlara rehberlik yapan, özgüvenlerini kazanması konusunda yardımcı olan, öğrencileriyle olumlu ilişkiler kuran ve öğrencilerinden saygı gören bir kişi olarak tanımlamışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci algıları, kişiler arası ilişkiler, öğretmen davranışları, öğrenme ortamı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.