Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Yaklaşımları ve Uygulamaları

Nergiz Nazlıçiçek, Füsun Akarsu

ÖZ

Bu çalışmada matematik, fizik ve kimya öğretmenlerinin değerlendirme araçları/uygulamaları hakkındaki bilgi düzeyleri, yaklaşımları ve bu araçları kullanma alışkanlıkları incelenmektedir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek 121 öğretmene verilmiştir. Verilerin analizi öğretmenlerin yazılı sınav ve soru-cevapla ilgili bilgi düzeylerinin yüksek buna karşın portfolyo, kavram haritaları, günlük ve deney raporları gibi alternatif araçlar konusundaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin bu dört alternatif değerlendirme aracına verdikleri önem ile duydukları güvenin ve bunları kullanma alışkanlıklarının diğerlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin bu araçlarla ilgili yaklaşımları konusunda farklılaşma olduğu gözlenmiştir. En çok güvenilen ve en fazla önemsenen iki uygulamanın derse katılım ve gayret olduğu tespit edilmiştir. Tecrübeye ve cinsiyete göre kullanılan uygulamaların farklılaşmadığı, sadece fizik ve matematik öğretmenlerinin geleneksel değerlendirme uygulamalarını kullanım düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklı olduğu gözlenmiştir.  

ANAHTAR KELİMELER

Fizik, kimya ve matematik öğretmenleri, geleneksel ve alternatif de- ğerlendirme uygulamaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.