Japon Ders Araştırması: Türkiye’de İşler mi?

Ali Eraslan

ÖZ

Tüm uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda, ortaokul yedi ve sekizinci sınıfta okuyan Japon öğrenciler matematikte çok iyi bir performans göstermişlerdir. Matematik eğitimi araştırmacıları, bu önemli başarının en önemli sebeplerinden birinin, Japon öğretmenler tarafından uygulanan ders araştırması olduğuna inanmaktadırlar. Bu yüzden bu çalışmanın amacı Japon ders araştırmasını açıklamak, Japon öğretmenler tarafından nasıl planlanıp uygulandığını incelemek ve sonunda Türkiye’deki öğretmenlerin bu model içinde öğrenci öğrenimini artırmak ve kendi öğretim uygulamalarını geliştirmek için ortaklaşa çalışıp çalışamayacaklarını tartışmaktır.  

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim ikinci kademe, araştırma dersi, öğrenci öğrenimi, öğretim uygulaması.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.