Öğrenenlerin Bireysel Öğrenme Görevleri ile Zihinsel Becerileri ve Bilişsel Faaliyet Hızları Arasındaki İlişki

Alper Başbay

ÖZ

Bu çalışma, Ankara İli Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu’nda yürütülen kapsamlı bir araştırmanın bir bölümünden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında, öğrenenlerin bir proje dahilinde kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları basamaklı öğretim programı işe koşulmuştur. Basamaklı öğretim programı temel alınarak yürütülen etkinliklerde, öğrenenlerin özgür iradeleriyle seçtikleri öğrenme görevlerini tamamlamaları beklenmiştir. Öğrenenlerin bireysel öğrenme görevlerinde ortaya koydukları çabalar sonucu elde ettikleri puanlar ile öğrenenlerin zihinsel becerileri ve bilişsel faaliyet hızı arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı test edilmek istenmiştir. Bu doğrultuda da öğrenenlerin zihinsel beceri ve bilişsel faaliyet hızları Raven Standart Progresif Matrisler Testi yardımıyla belirlenmiştir. Öğrenme görevlerinden elde edilen puanlar ile zihinsel beceri ve bilişsel faaliyet hızları arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla da Spearman’ın sıra farkları korelasyon katsayısı istatistik tekniğinden yararlanılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Basamaklı öğretim programı, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, bireysel öğrenme görevleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.