Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri

Yüksel Göktaş, Zahide Yıldırım, Soner Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular, fakülteler arasında farklar olmasına karşın, kaynakların genel anlamda yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, BİT’ten verimli bir şekilde yararlanmak için teknoloji planı, hizmetiçi eğitim ve konuyla ilgili kurumsal yapılanmalardan eğitim fakültelerinde yeterli düzeyde yararlanılmadığını göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER

Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim fakülteleri dekanlarının görüşleri, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.