Bank Street Yaklaşımının (Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı) İlkeler, Program ve Eğitimci Açısından İncelenmesi

Pınar Bayhan, Saniye Bencik

ÖZ

Erken çocukluk dönemi eğitim programlarından birisi olan Bank Street Yaklaşımı, Lucy Spraque Mitchell tarafından geliştirilmiş ve eğitimin deneysel doğası üzerinde durarak, planlanmış bir müfredat yerine, çocuklarla sürekli çalışarak ve yeni fikirler deneyerek, eğitim verilmesini amaçlamıştır. Çocukların ve yetişkinlerin her yaşta eğitiminin sürdüğünü savunan bu yaklaşım, hem yetişkinlerin hem de çocukların farklı yaş, yetenek ve kültürleriyle bir arada uyum içinde olmaları gerektiğini savunmaktadır. Bank Street Eğitimi’nin temel hedeflerini aile, okul ve çocuk üçgeni içerisinde, çocuğun gelişim sürecinin tümünü kapsayarak, yaratıcılığının geliştirilmesi oluşturmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER

Bank Street Yaklaşımı, erken çocukluk dönemi, eğitim programı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.