Cilt 34, Sayı 154 (2009)

MAKALELER

Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretiminin Başarıya ve İstatistiğe Karşı Tutuma Etkisi | PDF |
Nuri Doğan
Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet | PDF |
Cengiz Özbesler, Veli Duyan
Fen Öğretmen Adaylarının Çözelti, Çözünme ve Difüzyon Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Fen Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki | PDF |
Abuzer Akgün
İlköğretim 1–5. Sınıflar Türkçe Öğretim Programları Görsel Okuma ve Sunu Öğrenme Alanının Değerlendirilmesi | PDF |
Burhan Akpınar
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel, Sözde-Bilimsel Ayrımına Yönelik Algıları | PDF |
Halil Turgut
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul-Aile İlişkileri Konusunda Yapmaları Gereken ve Yapmakta Oldukları İşler | PDF |
Mehmet Özbaş, Yusuf Badavan
Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi | PDF |
Gonca Kızılkaya, Petek Aşkar
Genellenebilirlik Kuramı ve SPSS ile GENOVA Programlarıyla Hesaplanan G ve K Çalışmalarına İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması | PDF |
Neşe Güler
Kavram Karikatürlerinin Etkililiğini Nasıl Artırabiliriz? Uygulamayı Etkin Kılma Noktasında Araştırmadan Yararlanma | PDF |
Filiz Kabapınar
Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri | PDF |
C. Ergin Ekinci
Etkileşimli Öğrenme Nesneleri Tasarımı Öğretiminde Yansıma Araçları: Bir Pilot Çalışma | PDF |
Yavuz Akpınar
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Amaçlarını ve Müdürün Görevlerini Algılamaları | PDF |
Ali Taş


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337