Etkileşimli Öğrenme Nesneleri Tasarımı Öğretiminde Yansıma Araçları: Bir Pilot Çalışma

Yavuz Akpınar

ÖZ

Öğrencilerin farklı öğrenme gereksinimleri ve farklı öğrenme tercihleri, öğretim tasarımcılarının hem yerleşik yöntemleri hem de yaratıcı yaklaşımları kullanmalarını gerektirmektedir. Ayrıca, öğretim tasarımcılarının kendi bireysel tercihlerinden etkilenmeksizin farklı görüşleri dikkate almaları gerekir. Öğretim tasarımı eğitiminde yansımayı öğretmek ve yansıtıcı süreçleri artırmak amacıyla, bu araştırma aşağıdaki araç ve süreçlerin öğretim tasarımı öğrencilerinin öğrenme nesnesi tasarım ve geliştirmelerine etkisini incelemiştir: (a) yansıtıcı eylemsel öğretim tasarımı (RAID) soruları, (b) öğrenme nesnesi değerlendirme aracı (LORI), (c) sınıf içi ve çevrimiçi tartışma, (d) öğrenme stili. Araştırma, (1) katılımcıların tasarım kararlarını verirken RAID sorularına verdikleri yanıtlardan elde ettikleri yansımaları, (2) öğrenme nesnesi tasarımları geliştirilirken LORI aracının rolünü, (3) katılımcıların öğrenme stilleri ile K-12 öğrencileri için geliştirdikleri öğrenme nesnelerinin nitelikleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Etkileşim ve değerlendirme araçlarının öğretim tasarımı öğrencilerinin karar verme süreçlerine etkisi nitel ve nicel yöntemlerle incelenmiştir. Veri analizleri, yansıtıcı araçların öğrenme nesnesi geliştirmeyle ilgili nesnel karar verme sürecine büyük ölçüde yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, yansıtıcı araçların öğrenme nesnesi tasarımının öğrenmeye nasıl katkıda bulunduğunu tartışmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Yansıtıcı araçlar, öğretim tasarımı, öğrenme nesnesi, öğrenme biçimi, tartışma ortamı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.