Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri

C. Ergin Ekinci

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üç üniversitede bireysel, kamusal ve toplam birim öğrenci maliyetlerini belirlemek ve bu maliyetleri oluşturan bileşenleri ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2007-2008 öğretim yılında Hacettepe, Cumhuriyet ve Erciyes üniversitelerinde öğrenim gören 3330 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın bireysel harcamalara ilişkin verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen anketin örnekleme uygulanması ile elde edilmiştir. Kamusal harcamalara ve vazgeçilen maliyetlere ilişkin veriler yasal ve yönetsel kayıtlardan elde edilmiştir. Araştırma ile (1) araştırma kapsamındaki öğrencilerin neredeyse tamamının üniversiteye hazırlık harcaması yaptığı ve bu harcamaların hanehalkı gelirleriyle karşılaştırıldığında önemli miktarlara (4.475 TL) ulaştığı ve (2) toplam birim öğrenci maliyeti (15.339 TL) içinde, genel olarak bireysel öğrenci maliyetinin (8.692 TL) payının kamusal öğrenci maliyetinden (6.647 TL) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye, yükseköğretim, üniversite hazırlık harcamaları, birim öğrenci harcamaları, birim öğrenci maliyetleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.