Genellenebilirlik Kuramı ve SPSS ile GENOVA Programlarıyla Hesaplanan G ve K Çalışmalarına İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması

Neşe Güler

ÖZ

Genellenebilirlik kuramında, birden fazla kaynaktan meydana gelen hataların her birinin ve etkileşimlerinin büyüklüklerini aynı anda tek bir analizle kestirmek mümkündür. Genellenebilirlik kuramı klasik test kuramını da kapsayan, onun uzantısı olan bir kuram niteliği taşımaktadır. Genellenebilirlik kuramına ilişkin analizler genellikle GENOVA paket programıyla yapılmıştır. Ancak bu programın kullanımının zor ve karmaşık olması, genellenebilirlik çalışmalarının yapılmasındaki en büyük sınırlılık olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Musquash ve O’Connor (2006), genellenebilirlik kuramına ilişkin tüm analizlerin yapılabileceği bir SPSS programı geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, genellenebilirlik kuramına ve terminolojisine ilişkin genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, genellenebilirlik kuramına bağlı genellenebilirlik (G) ve karar (K) çalışmalarında elde edilen genellenebilirlik ve güvenirlik katsayılarının yukarıda ifade edilen iki farklı paket programıyla elde edilen değerleri bir arada sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Genellenebilirlik kuramı, GENOVA, genellenebilirlik katsayısı, phi katsayısı, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.