Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel, Sözde-Bilimsel Ayrımına Yönelik Algıları

Halil Turgut

ÖZ

Bilime olan ilginin artışıyla birlikte medyada daha çok teori, iddia gündeme getirilmeye başlanmıştır. Ancak bu iddiaların barındırdığı sözde-bilimsel anlatımlar, yanlış algılamalara yol açabilmektedir. Bu araştırmada, bu sorundan yola çıkılarak bireylerin bu tür tartışmalara hazırlanmasında en etkin bağlam olduğu düşünülen fen ve teknoloji dersi için yetiştirilen öğretmen adaylarının bilimsel, sözde-bilimsel ayrımına yönelik algıları, yeterlikleri inceleme konusu yapılmıştır. 57 birinci sınıf öğretmen adayı ile yürütülen araştırmanın veri kaynaklarını açık uçlu sorular, bir örnek olay metni ve rasgele seçilmiş on bir aday ile yapılan görüşmelerin kayıtları oluşturmuştur. Araştırma sonuçları adayların büyük çoğunluğunun eleştirel bir tavır içinde olmadığını, bir uçta ispatlanabilirlik üzerine kurulu, diğer uçta ise her şeyin inceleme konusu yapıldığı bir bilim anlayışı sergilediklerini ve bilimsel, sözde-bilimsel ayrımında büyük oranda yetersiz kaldıklarını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen adayları, sözde-bilimsellik, bilimin doğası.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.